Open data

Basisidentificatiedata van de zorgvoorzieningen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (CoBRHA)

Lees meer

Cijfers - VIPA

Bouwindex, BTW-tarieven, coëfficient gebruikstoelage, basisbedragen investeringssubsidies, forfait algemene kosten, subsidiabele oppervlakte

Lees meer

Cijfers - Justitiehuizen

Cijfers van 2014 over begeleidingsmandaten, enquêtes, ...

Lees meer